همکاری - خرید عمده لوازم خانگی

ارتباط با ما

دفتر فروش : 04134312648
مدیر عامل:  09142220310 دکتر صفائی
مدیر امور اداری و حقوقی: 09145017200 
مسئول فروش داخلی : 04134311579 - 09148883739
مدیریت صادرات و بازرگانی :04134312648
پشتیبانی : 09145021630

خدمات 
جنرال پارس در تمام استانها و شهر های کشور نماینده خدمات و سرویکار نصب دارد.
جهت دریافت خدمات با شماره تلفن های مرکز خدمات سراسری تماس بگیرید تا نزدیکترین سرویسکار محلی جهت ارائه خدمات برای شما هماهنگ شود.