مرکز خدمات و گارانتی

مرکز خدمات سراسری کلیه محصولات بغیر از یخچال و یخچال فریزرها:
021-33069812
09191251511

پشتبانی مشتریان و خدمات یخچال و یخچال فریزرها

04132447442
09142220310

09145021630 شبکه ها اجتماعی و مسنجر های واتساپ و روبیکا